ธ.ก.ส.ให้กู้เงิน สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

ธ.ก.ส.ปล่อยกู้เงิน “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” ช่วยเกษตรกร และลูกจ้างภาคเกษตร รายละ 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ทำผ่านช่องทางไลน์ธนาคาร ธ.ก.ส. พร้อมพักหนี้ให้ลูกค้าสู้โควิดอีกรอบ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 64 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธนาคารกำลังเปิดให้บริการขอ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” สำหรับเกษตรกร ลูกจ้างภาคการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
วงเงินสินเชื่อ : รายละไม่เกิน 10,000 บาท
ระยะเวลาการชำระหนี้ : ชำระหนี้เป็นรายเดือน ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35
หลักประกัน : เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน
เงื่อนไขพิจารณาสินเชื่อ : ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร และต้องไม่เป็นหนี้ NPL
ช่องทางขอกู้เงิน : ไลน์ของธนาคาร ธ.ก.ส. BAAC Family
ระยะเวลาขอกู้เงิน : ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 64

ธนาคารยังได้ดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงิน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอก 3 โดย ธ.ก.ส.ได้กำหนดพักชำระหนี้ต้นเงินให้กับเกษตรกร และบุคคล ผู้ประกอบการ
รวมไปถึง กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชนและองค์กร ที่มีสัญญาเงินกู้และมีต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 64 และเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนเม.ย. 64 เป็นต้นไป และต้องไม่เป็นหนี้ตามโครงการนโยบายรัฐ หรือโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีเงื่อนไขตามมาตรการอื่นๆ จำนวน 2.82 ล้านราย
เพื่อคลายความกังวลใจและลดภาระการชำระหนี้เป็นการชั่วคราวให้แก่ลูกหนี้ โดยลูกหนี้สามารถนำเงินงวดที่จะต้องชำระหนี้ไปเป็นสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยในส่วนของการพักชำระหนี้จะพิจารณาจากการกำหนดงวดชำระหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร บุคคล สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และนิติบุคคล ซึ่งจะพักชำระต้นเงินออกไป 6 เดือน ถึง 1 ปี นับจากงวดที่ถึงกำหนดชำระเดิม และเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า โดยลูกค้าต้องชำระเพียงดอกเบี้ยเท่านั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *